Αρχική » “Ακαταδίωκτο” και για την διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης! -Τι αναφέρει η διάταξηΠρωτοφανής διάταξη του άρθρου 19 του Ασφαλιστικού “τού κουμπαρά” που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και προβλέπει το “ακαταδίωκτο” των μελών του Δ.Σ. του νέου “Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης” (Τ.Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚ.Η διάταξη αναφέρει ρητά:…
Οικονομία

“Ακαταδίωκτο” και για την διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης! -Τι αναφέρει η διάταξη
Πρωτοφανής διάταξη του άρθρου 19 του Ασφαλιστικού “τού κουμπαρά” που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και προβλέπει το “ακαταδίωκτο” των μελών του Δ.Σ. του νέου “Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης” (Τ.Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚ.Η διάταξη αναφέρει ρητά:…

Άρθρο 19 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.):
α) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη έναντι του Τ.Ε.Κ.Α. για αιτιολογημένη γνώμη που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή με βαριά αμέλεια ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε τρίτο παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τις κείμενες ποινικές διατάξεις, καθώς και εάν παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
β) δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πως θα λειτουργεί το ΤΕΚΑ
Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας:

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) θα ονομαστεί το νέο επικουρικό ταμείο που θα αρχίσει να λειτουργεί από 1/1/2022 και θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με στόχο την αύξηση των αποδόσεων και επομένως των συντάξεων έως και 68% σε βάθος χρόνου.

Ο υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου, παρουσιάζοντας νωρίτερα τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή έδωσαν έμφαση στην αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης λόγω της γήρανσης του πληθυσμού καθώς και στην ενίσχυση του επιπέδου των σημερινών συντάξεων.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών.

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Προαιρετικά, αν δηλαδή το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα. Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει. Δηλαδή 6,5% μέχρι τα μέσα του 2022 και 6% από εκεί και πέρα.

https://www.libre.gr