Αρχική » Αυτόν έχουμε….Νεοδημοκράτες…!!!! ‘Οταν θα κλαίμε ως έθνος θα είναι αργά…κάθισε στον καναπέ αναπαυτικά Νεοδημοκράτη σα να μην συμβαίνει τίποτα ….Αυτόν θες ..αυτόν έχουμε…!!!
Διεθνή

Αυτόν έχουμε….Νεοδημοκράτες…!!!! ‘Οταν θα κλαίμε ως έθνος θα είναι αργά…κάθισε στον καναπέ αναπαυτικά Νεοδημοκράτη σα να μην συμβαίνει τίποτα ….Αυτόν θες ..αυτόν έχουμε…!!!