Αρχική » ΕΚΤ: Επιθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης
Διεθνή

ΕΚΤ: Επιθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης

REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Κατά 75 μονάδες βάσης αύξησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να αποκαταστήσει τον έλεγχο του πληθωρισμού που ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, ακόμη και όταν αυξάνεται ο κίνδυνος ύφεσης στην ευρωζώνη. Έτσι το βασικό επιτόκιο από 0,5% διαμορφώνεται πλέον στο 1,25%.

Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 1,25%, 1,50% και 0,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τη σημερινή απόφαση, και αναμένει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω, επειδή ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός και είναι πιθανόν να παραμείνει σε επίπεδα πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Ετικέτες