Αρχική » Μήπως να παραιτηθεί ο υπουργός?
ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôçí çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ôçí Ôñßôç 11 Öåâñïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Ελλάδα Πολιτική

Μήπως να παραιτηθεί ο υπουργός?

Συλλαμβάνουν αστυνομικούς βιαστές; Συλλαμβάνουν εννέα αστυνομικούς στα σύνορα για παρανομίες; Ναι.

Τι γίνεται λοιπόν μετά, παραιτείται μήπως ο υπουργός;

Όχι βέβαια, το αντίθετο.

Αύριο το πρωί ο… κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη!

Για να περάσει το μήνυμα!

πηγη e-tetRadio.gr (Τwitter)