Αρχική » ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλε, που βρίσκεται το υδροφόρο του πολεμικού ναυτικού;
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, ê. Íéêüëáï Ðáíáãéùôüðïõëï, ãéá ôç íÝá ÄïìÞ ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí.
Ελλάδα Πολιτική

ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλε, που βρίσκεται το υδροφόρο του πολεμικού ναυτικού;Στην Εύβοια έγινε ολόκληρη κινητοποίηση στην οποία συμμετείχε εφοπλίστρια, υπουργός, βουλευτής του Πειραιά και μερικοί πατριώτες, ώστε να φτάσει νερό για τους πυροσβέστες και τους κατοίκους. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε επιστρατευτεί το υδροφόρο του πολεμικού μας ναυτικού.

Ακόμα και αυτές τις στιγμές όμως, που οι αγωνιστές της πρώτης γραμμής εκλιπαρούν για τροφοδοσία με νερό προκειμένου να σωθεί ότι μπορεί να σωθεί από την βόρεια Εύβοια, το υδροφόρου του πολεμικού ναυτικού απουσιάζει επιδεικτικά.

Υπουργέ κύριε Παναγιωτόπουλε, που ακριβώς βρίσκεται το υδροφόρο και γιατί τόσες ημέρες μετά η πατρίδα επαφίεται στον πατριωτισμό ορισμένων ελλήνων και όχι στους καθύλη αρμόδιους;

Μετά το φιάσκο με το Σινούκ της κυρίας Σακελλαροπούλου, νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός θα ανεχτεί και δεύτερο χτύπημα;

newsbreak.gr